Program 5000+ dla jednostek OSP

Program 5000+ dla jednostek OSP

Przyjęta została ustawa o ochronie przeciwpożarowej, dzięki której wszystkie jednostki OSP (również z KSRG) mogą otrzymać dofinansowanie wysokości 5000 zł brutto na zakup sprzętu.


Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek OSP" w 2019 roku


Propozycje działań w zakresie wydatkowania środków dot. wzoru WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI – WYDATKI BIEŻĄCE NA "DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH" - pobierz plik


Z tych pieniędzy jednostki mogą realizować zadania:

1. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- Ochrona PPOŻ

- Gaśnica domowa

- Gaśnica samochodowa GP1

- Koc gaśniczy

- Czujnik tlenku węgla

- Czujnik dymu

- Nóż do cięcia pasów z wybijakiem

- Kamera termowizyjna

- Miernik wielogazowy

2. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

- Sprzęt sportowy

- Węże sportowe

- Smoki ssawne sportowe

- Rozdzielacze sportowe

- Prądownica sportowa

3. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

- Ratownictwo medyczne

- Defibrylator treningowo-szkoleniowy AED

- Fantom szkoleniowy AED

- Fantom szkoleniowy

- Zestawy do pozoracji ran

- Maska do sztucznego oddychania

- Zestawy ratownictwa medycznego

Więcej informacji otrzymacie Państwo poprzez wysłanie zapytania ofertowego na adres:

Arpapol WROCŁAWhandlowy@arpapol.pl

Województwa: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Arpapol LUBLINlublin@arpapol.pl

Województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, mazowieckie

Arpapol BIELSKO-BIAŁAbielsko@arpapol.pl

Województwa: śląskie, małopolskie