Rękawice Elektroizolacyjne ELSEC 20 kV Zobacz większe

Rękawice Elektroizolacyjne ELSEC 20 kV

S5924000

Nowy produkt

141,45 zł brutto

115,00 zł netto

Więcej informacji

Przeznaczenie:
Rękawice elektroizolacyjne ELSEC przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z przepisami, rękawice tego typu mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. Przy wyższych napięciach, rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane tylko jako pomocniczy sprzęt ochronny, co oznacza, że muszą być one stosowane jednocześnie z innymi zabezpieczeniami technicznymi. 
Rękawice elektroizolacyjne zaliczane są do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami o poważnych i nieodwracalnych uszkodzeniach ciała (kategoria III). 

Certyfikaty i dopuszczenia:

  • Rękawice ELSEC posiadają pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy krajowej PN-EN 60903:2006, upoważniającą do znakowania wyrobu znakiem CE.
  • Rękawice ELSEC posiadają dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych ze stopniem "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Cechy charakterystyczne:
Rękawice ELSEC to jedyne rękawice, produkowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, spełniające wymagania normy PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005), w zakresie wymagań napięciowych oraz w zakresie zwiększonej odporności na działanie kwasów, oleju i ozonu (kategoria R) oraz na niskie temperatury (kategoria C). Kategoria R łączy w sobie trzy kategorie w zakresie zwiększonej odporności na: 
A -działanie kwasu; 
H -działanie oleju; 
Z -działanie ozonu; 

Rękawice ELSEC produkowane są z wysokogatunkowego lateksu na automatycznej linii technologicznej. Każda rękawica jest badana elektrycznie na sterowanym komputerowo nowoczesnym stanowisku pomiarowym. W efekcie pozwala to na uzyskanie rękawic o wysokiej jakości i pełnej powtarzalności parametrów technicznych. W trakcie badania każda rękawica otrzymuje swój indywidualny numer oraz świadectwo badania odbiorczego, co pozwala na pełną kontrolę oraz odtworzenie toku produkcyjnego danej rękawicy. 

Świadectwo badania odbiorczego rękawicy ELSEC 10 kV (klasa 1) 

Rękawice ELSEC produkowane są w pięciu klasach napięciowych: 00, 0, 1, 2, 3 i trzech rozmiarach: 9, 10, 11 o zróżnicowanych obwodach dłoni i nadgarstka. 

Niektóre parametry techniczne rękawic ELSEC sprawdzane w czasie procesu produkcyjnego (badania wyrobu) oraz odpowiadające im dopuszczalne wartości zawarte w normie PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005) są przedstawione w poniższej tablicy. 

Typ / Charakterystyka rękawic ELSEC
2,5
ELSEC 
5
ELSEC 
10
ELSEC 
20
ELSEC 
30
Klasa rękawic 000123
Napięcie probiercze przemienne, wartość skutecznakV2,55102030
Minimalne przemienne napięcie wytrzymywane, wartość skutecznakV510203040
Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skutecznakV0,51,07,51726,5
Maksymalny prąd upływu, wartość skutecznamA<12<12<14<16<18
Maksymalna grubość rękawicy (+0,6mm)mm0,51,01,52,32,9
Minimalna wytrzymałość na rozciąganieMPa1616161616
Minimalne wydłużenie względne w chwili zerwania(%)600600600600600
Długośćmm360360360360360
Rozmiar 9, 10, 119, 10, 119, 10, 1110, 1110, 11
Mankiet prostyprostyprostyprostyprosty


W powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na dwa typy napięcia: napięcie testowe oraz napięcie pracy. Napięcie testowe, czyli wartość napięcia jakie przykładane jest do rękawicy w czasie badania wyrobu, określone jest jako "napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna". Napięcie to jest równoznaczne z typem rękawicy. Natomiast "Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna", określa maksymalne napięcie znamionowe instalacji i urządzeń pod napięciem, przy którym praca jest bezpieczna. 

Rękawice ELSEC są rękawicami pięciopalcowymi, charakteryzują się anatomicznym kształtem, elastyczną i gładką powierzchnią co umożliwia swobodną pracę i posługiwanie się narzędziami, także w czasie używania z: 

  • wkładkami przeciwpotnymi wykonanymi z cienkiej bawełny. Wkładki zdecydowanie poprawiają komfort pracy, izolują dłoń od lateksu, z którego wykonana jest rękawica ELSEC oraz dobrze wchłaniają pot. Dzięki temu dłonie są suche, praca jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Jednocześnie łatwiejsze jest przechowywanie, konserwacja i utrzymanie w czystości rękawic ELSEC.


UWAGA - rękawica elektroizolacyjna w czasie przechowywania musi być sucha wewnątrz i z zewnątrz. Wkładka bawełniana w przeciwieństwie do bawełny flokowanej jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości i zachowaniu higieny, w każdej chwili można wkładkę wyjąc, uprać, wysuszyć i ponownie założyć na dłoń. Obecnie wkładki przeciwpotne dokładane są do wszystkich rękawic elektroizolacyjnych GRATIS. 


Warunki wprowadzania do eksploatacji, użytkowania i przechowywania rękawic ELSEC. 
Bezpieczeństwo pracy pod napięciem osób używających rękawice elektroizolacyjne jest w dużym stopniu uwarunkowane nie tylko spełnieniem przez rękawice ogólnych wymagań w zakresie parametrów fizycznych i technicznych kontrolowanych w badaniach wyrobu lub w badaniach odbiorczych, ale również od właściwego ich użytkowania, przechowywania, bezpośredniej kontroli przed założeniem oraz systematycznej okresowej kontroli ich parametrów elektrycznych. Należy pamiętać, że częstotliwość badań okresowych wynosi:

  • dla rękawic magazynowanych i sporadycznie eksploatowanych - 6 miesięcy;
  • dla rękawic często eksploatowanych - 3 miesiące;


Materiał, z którego wykonywane są rękawice - lateks naturalny - podlega starzeniu, reakcji z czynnikami chemicznymi takimi jak kwas, olej, ozon lub związki organiczne. Dlatego też, dokonując wyboru rękawic elektroizolacyjnych do wykonywanych prac, poza wartościami maksymalnego napięcia użytkowania, należy uwzględnić również występowanie innych zagrożeń i wybierać rękawice należące do odpowiednich kategorii (A, H, Z, R, C). Ponadto, ze względu na starzenie się materiału, zalecamy wymianę rękawic po pięciu latach ich użytkowania, nawet w przypadku gdy rękawice przejdą badania elektryczne. 

Poza czynnikami chemicznymi, rękawice mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli podczas użytkowania rękawic elektroizolacyjnych istnieje taka możliwość, niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych przez nałożenie na nie odpowiednio dopasowanych skórzanych rękawic ochronnych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan i szybkość starzenia się rękawic jest światło i temperatura. Standardowe rękawice powinny być stosowane w temperaturze otoczenia z zakresu: -25 °C ÷ + 55 °C. Rękawice kategorii C mogą być stosowane w temperaturze otoczenia: -40 °C ÷ +55 °C. 

Do podstawowych wymogów należy przestrzeganie przez użytkowników określonych zasad postępowania w zakresie systematycznej kontroli stanu rękawic jak i właściwego ich przechowywania. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy rękawice elektroizolacyjne są używane w warunkach odbiegających od normalnych np. w miejscach o dużym zasoleniu, o dużej wilgotności lub o zwiększonej temperaturze, w miejscach gdzie występuje wydzielanie ozonu (np. stacje rozdzielcze wysokiego napięcia) lub intensywne działanie światła słonecznego. 

Przed użyciem należy sprawdzić każdą rękawicę poprzez dokonanie oględzin oraz, jeśli to możliwe, napompowanie powietrzem. Jeśli istniej podejrzenie, że rękawica nie spełnia wymagań bezpieczeństwa nie wolno jest stosować. Niedopuszczalna jest praca w rękawicach brudnych lub mających uszkodzenia mechaniczne. Rękawice w takim stanie (tzn. brudne lub zawilgocone) nie mogą być też poddawane okresowym badaniom elektrycznym, gdyż ewentualny, negatywny wynik badania nie może być miarodajny dla oceny ich rzeczywistego stanu technicznego. Przed wykonaniem kontrolnych badań elektrycznych rękawice należy starannie umyć i wysuszyć.