Kategorie

Ważne

Dotacje WFOŚiGW dla jednostek OSP 2023

Dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych." 


WYPOSAŻENIE OSOBISTE OCHRONNE STRAŻAKA

1. Ubranie specjalne 

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

2. Buty specjalne strażackie skórzane 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

3. Buty specjalne strażackie gumowe 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

4. Rękawice specjalne 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

5. Kominiarka strażacka niepalna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

6. Hełm strażacki 

Hełm musi spełniać wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

7. Ubranie koszarowe 

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa) 

8. Spodnie pilarza 

9. Wodery 

10. Kombinezon ochronny na owady 

Min. trójwarstwowy 

11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

12. Butla do aparatu powietrznego 

13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

14. Sygnalizator bezruchu 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 


SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI 

1. Radiotelefon przenośny 

Przystosowany do pracy  na kanałach analogowych i cyfrowych 

2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego 

3. Radiotelefon przewoźny 

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych 

4. System selektywnego alarmowania 

5. Megafon 

6. Syrena alarmowa 


SPRZĘT UZBROJENIA I TECHNIKI SPECJALNEJ 

1. Drabina przenośna ratownicza 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

2. Agregat prądotwórczy 

Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA 

3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych 

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

4. Motopompa pożarnicza 

Wydajność pompy min. 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

5. Pompa pływająca 

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

6. Zbiornik przenośny na wodę 

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 

7. Wąż ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

8. Wąż tłoczny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

9. Smok ssawny 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

10. Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

11. Prądownica pianowa 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

12. Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

13. Kurtyna wodna 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

14. Zasysacz liniowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

15. Rozdzielacz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

16. Zbieracz 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

17. Stojak hydrantowy 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

18. Tłumica 

19. Topur/Inopur/Siekierołom/Narzędzie wielofunkcyjne 

20. Pilarka do drewna 

Moc silnika min. 2,2 kW 

21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych 

Moc silnika min. 4,0 kW

22. Piła tarczowa do stali i betonu 

Moc silnika min. 3,o kW 

23. Detektor prądu przemiennego 

24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla 

Wielo lub jednogazowy 

25. Wentylator oddymiający 

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h 

26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji 

27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji 

28. Parawan ochronny 

29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG 

30. Siodełko wężowe 

31. Mostek przejazdowy 

32. Sito kominowe 

33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy 

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 

34. Bosak dielektryczny 

35. Nożyce dielektryczne 

36. Latarka kątowa 

37. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów 

38. Podpora stabilizująca 

39. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m 

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie 

40. Ściągacz linowy (przyciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m 

41. Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy do samochodu ratowniczego 

42. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny 

43. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem 

Zachęcamy do przesyłania zapytań na adresy e-mail lub skorzystanie z formularza

Województwo: Opolskie, Dolnośląskie, Łódzkie, Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie

Adres email: handlowy@arpapol.pl 

Województwo: Śląskie, Małopolskie 

Adres e-mail: bielsko@arpapol.pl 

Województwo: Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie 

Adres e-mail: lublin@arpapol.pl