Kategorie

Ważne

Wiadomości

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Małopolskie

0 Dofinansowanie

WFOŚIGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak"

Czytaj więcej

Fundacja ORLEN "Bezpieczne Orlęta"

0 Dofinansowanie

Fundacja ORLEN ogłasza drugą edycję programu grantowego „Bezpieczne Orlęta”, skierowanego do miejskich i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, przy których działają sale edukacyjne dla dzieci i młodzieży – między innymi tzw. „ogniki”. Budżet programu to 60 000 złotych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o darowiznę o wysokości 6 tys. złotych

Czytaj więcej

Wtyczka EMERGENCY PLUG

Wtyczka awaryjna Emergency Plug umożliwia bezpieczną pracę przy samochodzie elektrycznym. Wtyczka symuluje proces ładowania pojazdu, podczas którego elektronika pojazdu blokuje hamulce i odłącza napęd. Urządzenie uniemożliwia przypadkowe ruszenie pojazdu podczas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej.

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Dolnośląskie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Lubelskie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW w Lublinie ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Lubuskie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW w Zielonej Górze w dniu 11.03.2022 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Pomorskie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022), w ramach wspólnej realizacji ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Śląskie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Czytaj więcej

Dotacja WFOŚiGW 2022 - woj. Podkarpackie

0 Dofinansowanie

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na rok 2022 na zadania realizowane w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

Czytaj więcej

Dotacje WFOŚiGW dla jednostek OSP 2023

0 Dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu dofinansowania zakupu sprztu dla jednostek OSP.

Czytaj więcej

System płukania oczu Tobin

W przypadku urazu oka, czas jest kluczowy. Dlatego ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia.

Czytaj więcej