1. Strony transakcji i przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.arpapol.pl prowadzony przez Arpapol Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000306318, NIP 8942939543, REGON 020719879 (dalej również jako „Sprzedający”, prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Arpapol Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, pod numerem telefonu: 71/ 725 55 69, numerem faxu: 71/ 364 38 12 oraz pod adresem e-mail sklep@arpapol.pl
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.sklep.arpapol.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.arpapol.pl składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący (na potrzeby zawarcia konkretnej umowy) zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu niema wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać:
 • Poprzez stronę internetową sklepu www.sklep.arpapol.pl – składając zamówienie
 • Za pośrednictwem wiadomości e-mail: sklep@arpapol.pl
 • Za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sklep.arpapol.pl
 1. Podczas dokonywania zakupów Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona faktura VAT lub paragon zgodnie z oświadczeniem Kupującego. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura papierowa i przesłana w paczce wraz z zamówieniem, drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2017 r. poz. 683 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Arpapol Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-427 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@arpapol.pl
 6. Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane od niego płatności, (zwrotowi nie podlegają koszty dostarczenia rzeczy na adres wskazany przez Kupującego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego.
 9. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
 10. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub od czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Arpapol Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.
 12. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 13. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 14. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 15. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Arpapol Sp. z o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Płatność

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Arpapol Sp. z o.o. kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru, kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Płatność gotówką i kartą w sklepie stacjonarnym mieszczącym się we Wrocławiu
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej przelewy24.pl.
  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  Przelewy24.pl - PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068
 1. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wypływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą) oraz potwierdzenie transakcji przez Przelewy24.pl (w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl).
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceną zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.

4. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej www.sklep.arpapol.pl
 4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w zamówieniu.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu, Bielsku-Białej i Lublinie.
 8. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący z wyjątkiem odbioru osobistego (brak kosztów transportu).
 9. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór, od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

5. Gwarancja i serwis

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.sklep.arpapol.pl są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

6. Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać zakupione przez Kupującego rzeczy bez wad, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za wady rzeczy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub zgłoszenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej.
 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji, odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez nas firmy kurierskiej.
 4. Reklamacje związane z usługą online, takie jak nieprawidłowo naliczone koszty transportu lub nieprawidłowe towary w koszyku, można składać drogą mailową na adres sklep@arpapol.pl, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71/ 725 55 69.
 5. Sprzedawca dokładnie poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji oraz przedstawi uzasadnienie w przypadku nieuznania reklamacji.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku konieczności przeprowadzenia ekspertyzy lub uzyskania dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o 30 dni.
 7. Zalecamy, aby Kupujący, odbierając przesyłkę z towarem, pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesnym adnotowaniem, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym lub z informacją, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Arpapol jest Kierownik sklepu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego Arpapol zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru itp.)
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą by ć zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.sklep.arpapol.pl Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
 4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.arpapol.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Po stronie Użytkownika/Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1219 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny nie odpłatnie na stronie sklepu internetowego www.skelp.arpapol.pl
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego www.sklep.arpapol.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.arpapol.pl konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacja.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018 roku i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.